Календарне планування І семестр

Українська література 5 клас

(70 год. 2 год. на тиждень)

І СЕМЕСТР

 

№ п/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

 

1

 

Вступ (1 год). Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва. ТЛ: образне слово.

2

 

Тема №1. СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи.

3

 

Міфи і легенди українців.

 Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їх роль у житті. „Про зоряний Віз", „Чому пес живе коло людини?" „Бере­гиня", „Дажбог".

 ТЛ: фольклор, міф.

4

 

Легенди: „Неопалима купина"., «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Робота над змістом творів. ТЛ: легенди.

5

 

Народніий переказ: «Прийом у запорожці». Лицарство та відвага запорозьких козаків. ТЛ: переказ

6

 

Народні казки. Тематика народних казок, їхні різнови­ди. Побудова  казки, її яскравий національний колорит. Казка „Про правду і кривду".  Народне уявлення про добро і зло у казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.

ТЛ: народна казка.

7

 

Народна казка  «Мудра дівчина». Характеристика казкових геро­їв. ТЛ: тема

8

 

Народна казка “Ох”.

9

 

Казка „Летючий корабель." Аналіз реаль­ного і фантастичного в казках.

ТЛ: гіпербола

10

 

ПЧ №1. „Мене чарує дивосвіт казок". Українські народні казки, прочитані самостійно.

11

 

РМ №1. Конкурс-інсценізація уривків народних казок (у)

12

 

Контрольна робота №1 (розгорнуті відповіді на запитання) за темою „Світ фанта­зії, мудрості. Міфи і легенди українців. Народні ка­зки".

13

 

Тема №2. Літературні казки (10 год).  І.Франко. Дитинство письменника. І.Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»).; особливості літературної казки, її відмінність од народної.

14

 

Урок виразного читання №1. Виразне читання казки І.Франка „Фарбований Лис". ТЛ. Інтонація читан­ня. Мова автора і мова персонажів.

15

 

І.Франко. „Фарбований Лис". Головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру.

16

 

ПЧ. №2. І. Франко. Збірка «Коли ще звірі говорили».

17

 

В. Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. „Хуха-Моховинка". Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. ТЛ: портрет.

18

 

В. Королів-Старий. „Хуха-Моховинка". Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ.

19

 

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Ка­зка „Цар Плаксій та Лоскотон". Робота з текстом.

20

 

В. Симоненко. „Цар Плаксій та Лоскотон". Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона.(песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.

 ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм) порівняння, епітети (повторення).

21

 

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Повість-казка сучасної  дитячої письменниці

22

 

Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети. Елементи незвичайного в повісті.

23

 

Символіка країни Недоладії та її мешканців.  Своєрідність композиції твору. Особливості його мови.

24.

 

Контр. робота №2 (літературний диктант) за темою «Літературні каз­ки».

25

 

ЛРК №1. Казки Чернігівщини

26

 

.Тема №3. Із народної мудрості. Загадки, прислів'я та приказки. Творчість Л. Глібова (9 год). Загадка як вид усної народної творчості. Види загадок Розгляд змісту і форми загадок. Художні засоби в них.

 ТЛ: загадка, метафора.

27

 

Прислів'я та приказки. Народне уявлення про довколи­шній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках. ТЛ: прислів'я, приказка.

Вивчити напам’ять: кілька загадок, прислів’я і приказки (на вибір).

28

 

Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. „Химерний, маленький…", „Що за птиця?". Фольклорна основа віршованих загадок.

29

 

Л. Глібов. «Хто вона?», „Хто розмовляє?", „Хто сестра і брат?". Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови. ТЛ: акровірш, порівняння.

30

 

Контрольна робота №3 (тестові завдання) за темою „Загадки, прислів'я та приказки. Творчість Л. Глібова". РМ №2.

31

 

Краса і мудрість прислів'їв та приказок. Складання твору за прислів’ям «Діло майстра величає» (п).

32

 

ЛРК №2. Літературні персоналії територіальної громади (поезія).