Українська література 6 клас           І семестр

Усього — 70 год. На тиждень – 2 год.                  Текстуальне вивчення творів – 51 год.                

Повторення та узагальнення – 2 год.                     Література рідного краю − 4 год.

Позакласне читання − 4 год.                                    Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).                                      Виразне читання – 2 год.                                       

Резервний час − 7 год

К-ть год.

Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

 

1

 

ВСТУП
Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться книга». Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

 

Знати про рукописні книги часів Київської Русі, про автора «Повісті временних літ» Нестора Лiтописця. Розуміти роль книжки в житті людини; складність і особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту. Розуміти ставлення до дійсності звичайної людини і  письменника; ставлення до літературного твору читача і письменника. Знати, де можна «зустрітися» з літературою (літературні журнали, радіопередачі,
 телебачення, театр, книгарні, бібліотеки, інтернет). Уміти аргументувати індивідуальні читацькі інтереси.

Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до освіти.

2

 

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Календарно-обрядові пісні

Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

Знати про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди. Вміти розповідати про головні календарні обряди українців. Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень. Уміти виразно і вдумливо читати їх, коментувати зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби.

З’ясувати роль колискової пісні в житті людини, уміти описати образ матері над колискою дитини (за літературою та живописом). Розвивати вміння висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому.
Вивчити напам’ять: 2 пісні (на вибір).

Формування прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу. Виховання поваги до прадавніх вірувань наших предків, гордості за свій талановитий народ. Виховання почуття любові до своїх рідних.

3

 

Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой бiжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні); «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» (купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) − на вибір.

4

 

Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір).

5

 

Веснянки: «Ой весна, весна − днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір)

6

 

Народні колискові пісні

«Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.

7

 

Розвиток зв’язного мовлення №1

Календарно-обрядові пісні рідного краю.
ТЛ: народна пісня, колискова, повтори (рефрен), анафора.

8

 

Позакласне читання №1

Фольклорне свято «дванадцять місяців»

9

 

Пісні літературного походження
«Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, М. Вербицького − національний гімн нашої держави.

Розуміти і вміти пояснити специфіку пісні лiтературного походження. Переказувати історію створення національного гімну. Висловлювати судження про значення національного гімну в житті народу. Розповісти про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну, з «Молитвою» О.Кониського.
Виразно і вдумливо читати пісні. Визначати і коментувати провідні мотиви, пояснювати роль символів у них.

Вивчити напам’ять: гімн «Ще не вмерла Україна» і 1 пісню (на вибір).
Осмислення почуття патріотизму, віри у щасливе майбутнє свого народу.

10

 

Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею та її зв’язок із «Молитвою» О. Кониського, духовним

ним гімном України.

11

 

«Ой, у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха – пісня, що стала народною.

12

 

«Як тебе не любити, Києве мій» Д. Луценка − популярна пісня про столицю України.

Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного походження.

ТЛ: гімн.

13

 

Контрольна робота №1

14

 

Микола Вороний. «Євшан-зілля»

Коротко про письменника. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів.

Знати коротко про письменника. Виразно і вдумливо читати поему. Вміти розповідати про її історичну основу, її зв’язок з народною легендою (за літописом), визначати головну думку. Розповісти про життя ханського сина у полоні руського князя й пояснити, чому він забув рідний край. Охарактеризувати образ юнака-половця. Співвідносити давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю. Висловлювати власне розуміння почуття патріотизму.

Значення історичної пам’яті для кожної людини як усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

15

 

Розвиток зв’язного мовлення №2.

 «Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю» (усно).

ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

 

16

 

 

Тарас Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море...»),

Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі.

Знати і розповідати основні відомості про життя Т.Шевченка в Санкт-Петербурзі. Знати зміст творів. Виразно й осмислено читати їх.
Уміти визначати провідний мотив вірша «Думка», пояснювати роль художніх засобів. Розкрити історичну основу поеми «Іван Підкова», риси і поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Пояснити особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою.

Вивчити напам’ять: «Думка».

Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам. Осмислення духовного зв’язку з історичним минулим рідного народу.

17

 

Тарас Шевченко. «Іван Підкова»

Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого.

18

 

Виразне читання поезії Т. Шевченка.

Специфіка ліричних і ліро-епічних творів

19

 

Я І СВІТ

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). «Мрії», «Як дитиною, бувало...», Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. Неповторний світ дитинства в цих поезіях.

Розповідати про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість. Усвідомлювати і вміти пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками. Характеризувати образ ліричної героїні. Висловлювати власні роздуми про неї. Уміти розкрити зміст поезії «Співець», з’ясувати   художню своєрідність твору.

Вивчити напам’ять: «Як дитиною, бувало...»
Виховання почуття любові до батьків, родини, формування стоїчних рис характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість), прагнення до самоосвіти.

20

 

 

 «Тиша морська». Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява.

«Співець». Значення мистецтва у житті людини.

21

 

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник»
Цікава історія з життя письменника.

Розповісти цікаві епізоди з життя письменника. Знати зміст оповідання. Виразно і вдумливо читати найбільш вражаючі епізоди. Вміти проаналізувати епічний твір. Назвати риси характеру Федька, що вирізняють його з-поміж друзів-однолітків. Уміти прокоментувати їх, висловлювати своє ставлення до літературних героїв. Аналізувати роль художніх засобів у творі, знаходити портрет, пейзаж, діалоги. Вміти сформулювати основну думку оповідання і висловити своє ставлення до зображуваного.
Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину душевно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

22

 

Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками.

23

 

 Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.
ТЛ: головний герой, другорядні герої.

 

 

24

 

Контрольна робота №2

 

25

 

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму...», «Забула внучка в баби черевички...»

Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.

Виразно й усвідомлено читати вірші. Розвивати вміння прокоментувати відчуття, висловлені в цих творах. Уміти співвіднести їх із власними, пережитими особисто.

Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину.

26

 

Ірина Жиленко. Світ дитинства − вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій.  «Жар-Птиця», «Підкова».

Розуміти, що світ дитинства − вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій. Виразно й усвідомлено читати поезії. Вміти прокоментувати їхній зміст, знайти і пояснити художні засоби. Вміти висловлювати власні роздуми про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі.
Усвідомлення ролі почуття дружби в житті людини, вміння бачити красу навколо, цінувати доброту.

27

 

 «Гном у буфеті»

Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

28

 

 

 

Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених»

Коротко про письменницю. Повість про початок книгодрукування  в Україні, сподвижників друкарської справи, що долали перешкоди на шляху до по пуля-ризації книги, її доступності для звичай-них людей.

Знати коротко про письменницю. Уміти переказувати твір, характеризувати історичну добу, описану в ньому, називати видатних діячів культури, про яких ідеться в повісті. Уміти пояс-нити особливості композиції твору, визначати головну думку, характеризувати образ Івана Федорова. Вміти розказати про початок книгодрукування, пояснювати роль книги в житті. Дискутувати про важливість покликання людини, доцільність самопожертви в ім’я великої справи; міркувати про роль непересічної талановитої осо-бистості в житті народу, розвитку його культури.

Усвідомлення важливості історичної спадщини, причетності кожної людини до історії держави, її зростання і процвітання.

29

 

Трагічна доля І. Федорова, якому судилася посмертна слава. Роль епіграфа до твору. Історична основа тво-

ру, його жанрові та композиційні особ-ливості. Значення книги вжитті людини.

30

 

Контрольний твір за творчістю О. Іваненко

31

 

32

 

Література рідного краю 

 

Повторення та систематизація знань з теорії літератури