Українська мова 7 клас 2015.docx (18831)

 

 Українська мова 7 клас

І семестр (2,5 год на тиждень)

 

№ п/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

1

 

Вступ. Літературна норма української мови

2

 

РЗМ №1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту.

3

 

Повторення та узагальнення вивченого.

Розділдові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

4

 

Вивчені частини мови, їх правопис.

5

 

РЗМ №2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.

6

 

РЗМ №3. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення з елементами роздуму.

7

 

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО.

Дієслово: значення, морфологфчні ознаки, синтаксична роль.

8

 

Дієслово: значення, морфологфчні ознаки, синтаксична роль.

9

 

РЗМ №4 складний план власного висловлення (практично)

10

 

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на –но. –то (загальне ознайомлення)

11

 

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

12

 

РЗМ №5 Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове (загальне ознайомлення)

13

 

Доконаний і недоконаний види дієслова. Не з дієсловами.

14

 

Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

15

 

Теперішній час. Правопис  -шся, -ться в кінці дієслів (повторення).

16

 

Майбутній час

17

 

РЗМ №6. Повторення вивченого про типии мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, опису дій, роздуму дискусійного характеру

18

 

Контрольна робота №1 з теми «Дієслово»

19

 

Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідміни (повторення)

20

 

РЗМ №7. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

21

 

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.

22

 

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

23

 

Творення дієслів умовного   способу.

24

 

РЗМ №8 Контрольний докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

25

 

РЗМ №9 Контрольний докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

26

 

Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу.

27

 

РЗМ №10. Портретний нарис у публіцистичному стилі

28

 

Культура  мовлення.Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших.

29

 

Безособові дієслова.Способи творення дієслів.

30

 

Контрольна робота №2 з теми «Дієслово».

Контрольне читання мовчки.

31

 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

32

 

Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання  активних  дієприкметників. Культура мовлення й стилістика.

Правильне використання активних  дієприкметників у мовленні.

33

 

Творення й відмінювання  пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.

34

 

Правопис суфіксів та відмінкових закінчень дієприкметників.

35

 

РЗМ № 11  Письмовий твір-опис зовнішності людини за  картиною в художньому стилі.

36

 

Дієприкметниковий зворот.  Розділові знаки при дієприкметникових зворотах

37

 

Контрольний диктант

38

 

Культура мовлення. Правильна побудова реченьз дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих реченьіз дєприкметниковими  зворотами.

39

 

Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.

40

 

Не з дієприкметниками

41

 

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

42

 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

43-44

 

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, їх творення.

45

 

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

46

 

Контрольна робота№3 з теми: Дієприкметник. Дієприслівник»

47

 

Не з дієприслівниками

48

 

РЗМ №12. Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаною з характеристикою людей