8 клас Олександр АВРАМЕНКО,

доцент ІППО Київського університету
імені Бориса Грінченка,


пропонує орієнтовне календарне планування з української мови та  літературиУкраїнська мова 8 клас.docx (10400)
 

                                                                                         Олександр АВРАМЕНКО,

доцент ІППО Київського університету

імені Бориса Грінченка

 

8 КЛАС

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

УКРАЇНСЬКА МОВА (2016-2017 н. р.)

 

Дата

Тема уроку

Тип уроку

І семестр

1

 

ВСТУП

Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

 

ВНМ

2

 

РМ № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення. Засоби міжфразового зв’язку в тексті.

РМ

3

 

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Лексикологія

 

ПУ

4

 

Фразеологія

ПУ

5

 

Основні правила правопису

ПУ

6

 

РМ №2. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

РМ

7

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення

Словосполучення, його ознаки

 

 

ВНМ

8

 

Види словосполучень

ВНМ

9

 

Просте речення, його види й ознаки

ВНМ

10

 

РМ №3. Ділові папери. Протокол

РМ

11

 

Двоскладне речення.

Підмет, способи його вираження

ВНМ

12

 

Простий і складнеий дієслівний присудок

ВНМ

13

 

Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком

ВНМ

14

 

Контрольна робота №1. Словосполучення й речення (види словосполучень і простих речень; головні члени речення) (тест). Навчальне читання мовчки

 

 

ОЗ, РМ

15

 

Узгоджене й неузгоджене означення

 

16

 

РМ №4. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)

РМ

17

 

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок

ВНМ

18

 

Додаток, способи його вираження

ВНМ

19

 

Види обставин за значенням, способи їх вираження. Порівняльний зворот

ВНМ

20

 

РМ №5. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

РМ

21

 

Односкладні речення.

Означено-особові речення

 

ВНМ

22

 

Неозначено-особові речення

ВНМ

23

 

РМ №6. Письмовий переказ тексту з елементами опису місцевості (контрольний переказ)

ОЗ, РМ

24

 

Узагальнено-особові речення

ВНМ

25

 

Контрольний диктант. Складання діалогів

ОЗ, РМ

26

 

РМ №7. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень

РМ

27

 

Безособові речення

ВНМ

28

 

Називні речення

ВНМ

29

 

Повні й неповні речення

ВНМ

30

 

Контрольна робота №2. Другорядні члени речення. Односкладні речення (тест). Контрольне читання мовчки

 

ОЗ, РМ

31

 

РМ №8. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (контрольний твір)

 

ОЗ, РМ

32

 

Типові помилки в контрольному творі (аналіз контрольних робіт)

ПУ

ІІ семестр

33

 

Просте ускладнене речення

Однорідні члени речення, розділові знаки при них

 

ВНМ

34

 

Однорідні й неоднорідні означення

ВНМ

35

 

РМ №9. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі

 

 

РМ

36

 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Розділові знаки при них

 

ВНМ

37

 

Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертаннях

ВНМ

38

 

РМ №10. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі

 

 

РМ

39

 

Вставні слова. Групи вставних слів за значенням

ВНМ

40

 

Розділові знаки при вставних словах

ВНМ

41

 

РМ №11. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі

 

РМ

42

 

Контрольна робота №3. Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова (тест). Складання діалогів

 

ОЗ, РМ

43

 

Поняття про відокремлені члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення (загальне ознайомлення)

 

ВНМ

44

 

Відокремлення узгоджених означень

ВНМ

45

 

Відокремлення неузгоджених означень

ВНМ

46

 

РМ №12. Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

 

РМ

47

 

Відокремлення прикладок

ВНМ

48

 

Відокремлення прикладок (поглиблення знань)

ВНМ

49

 

РМ № 13. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

 

РМ

50

 

Відокремлення обставин

ВНМ

51

 

Відокремлення обставин (поглиблення знань)

ВНМ

52

 

Контрольний диктант. Навчальне аудіювання

ОЗ, РМ

53

 

РМ №14. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки.

 

РМ

54

 

Відокремлення додатків

ВНМ

55

 

РМ № 15. Письмовий переказ тексту (контрольний переказ)

ОЗ, РМ

56

 

Уточнювальні члени речення

ВНМ

57

 

Типові помилки в контрольному переказі (аналіз контрольних робіт)

 

ПУ

58

 

РМ №16. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі

РМ

59

 

Ускладнене речення (розбір ускладненого речення)

ПУ

60

 

Контрольна робота №4. Відокремлені члени речення (тест). Контрольне аудіювання

ОЗ, РМ

 

61

 

Повторення в кінці року

Словосполучення й речення.

ПУ

62

 

Головні й другорядні члени речення

ПУ

63

 

РМ №17. Письмовий твір-роздум (контрольний твір)

ОЗ, РМ

64

 

Види односкладних речень. Повні й неповні речення

ПУ

65

 

Розділові знаки в простому реченні

ПУ

66

 

Типові помилки в контрольному творі (аналіз контрольних робіт)

 

ПУ

67

 

РМ №18. Діалог дискусійного характеру, пов’язаний із життєвим досвідом

РМ

68

 

Резервний урок (на розсуд учителя)

-

69

 

Резервний урок (на розсуд учителя)

-

70

 

Ораторська майстерність (мовна вікторина)

ПУ

 

Скорочення:

ВНМ – вивчення нового матеріалу;

ОЗ – облік знань (контрольна робота);

ПУ – повторення й узагальнення;

РМ – розвиток мовлення.